46
   Wednesday
   69 / 51
   Thursday
   72 / 56
   Friday
   73 / 55