62
   Wednesday
   81 / 49
   Thursday
   80 / 51
   Friday
   79 / 57