78
   Wednesday
   69 / 46
   Thursday
   61 / 41
   Friday
   64 / 41