46
   Wednesday
   49 / 28
   Thursday
   61 / 41
   Friday
   63 / 40